top of page

o nás

bor Archa patrí k letnično - charizmatickému hnutiu, ktoré má v svetových merítkach okolo päťsto miliónov členov. Hlavným cieľom tohto hnutia je, aby sa pomocou Svätého Ducha navrátilo k pôvodnému ohňu, dynamizmu, svätosti a čistote kresťanského života, o ktorom sa píše v Novej zmluve. Základom vierovyznania a života nášho zboru je úplné Sväté Písmo.

Za našu najdôležitejšiu úlohu považujeme hlásanie evanjelia, ktorého centrálnym odkazom je, že Ježiš Nazaretský je vykupiteľom sveta. On je Syn jediného pravého Boha, ktorý zomrel pred dvomi tisícročiami na kríži, aby vzal pred Bohom na seba všetky hriechy ľudstva na naše vykúpenie: takto získal svojou vlastnou krvou vykúpenie pre každého, kto to od neho žiada.

bottom of page